Những loại đất liền kề nào được chuyển thành đất ở

  • 26/12/2011 09:51
  • 0 bình luận
  • Quốc Đô
  • In bài
ANTĐ - Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc tìm hiểu những quy định cụ thể về những đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư được chuyển đổi thành đất ở, chúng tôi thông tin cho bạn đọc về vấn đề này.

Theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Quy định về trình tự thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) được chuyển đổi mục đích thành đất ở chỉ áp dụng đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở (trong cùng một thửa) và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư.

Quyết ddnhj này không áp dụng đối với đất nông nghiệp do UBND các xã, phường, thị trấn, các HTX, các tổ chức khác đang quản lý, sử dụng; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; quỹ đất 5%, 10% giao cho hộ gia đình, cá nhân làm kinh tế vườn.

Đối tượng áp dụng là UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan thuộc cấp huyện; Hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất và đang trực tiếp sử dụng.

Đất vườn, ao liền kề với đất ở là diện tích đất nằm trong cùng một thửa có nhà ở thuộc khu dân cư và được xác định là đất nông nghiệp (chưa được công nhận là đất ở) khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận.

Đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư là diện tích đất được xác định là đất nông nghiệp khi cơ quan  nhà nước có thẩm quyền xét cấp Giấy chứng nhận, nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy định (thuộc thửa đất lớp thứ 2 kể từ ranh giới ngoài cùng của khu dân cư trở vào trong trung tâm của khu dân cư)…

Ranh giới của khu dân cư được xác định theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trong trường hợp khu dân cư chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất ở có nhà ở hợp pháp ngoài cùng của khu dân cư hiện có.

Căn cứ để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Nếu trong thời gian kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũ đã hết mà chưa được cơ quan  nhà nước có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt tại kỳ trước liền kề với kỳ chưa được xét duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị, hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, có ý kiến của UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận về nhu cầu sử dụng của người xin chuyển đổi mục đích sử dụng.

Kỳ sau: Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tin cùng chuyên mục