Những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận giữ vững an ninh, trật tự

  • 25/12/2019 16:59
  • 0 bình luận
  • Hưng Hà
  • In bài
ANTD.VN - Năm 2019, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận bó hoa chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng CAND

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận bó hoa chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng CAND

2019 cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt, toàn lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả nổi bật được thể hiện qua 10 công tác lớn:

Thứ nhất, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, góp phần xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, nhạy bén vấn đề biển Đông.

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định cho các cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm công tác tại các xã. Đây là chủ trương, quyết tâm chính lớn của Bộ Công an, và được Công an Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản

Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định cho các cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm công tác tại các xã. Đây là chủ trương, quyết tâm chính lớn của Bộ Công an, và được Công an Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản

Thứ hai, chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với lực lượng Quân đội triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, Đại lễ Vesak 2019, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.

Thứ ba, an ninh quốc gia được giữ vững và ổn định hơn, các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật, đã chủ động duy trì bảo đảm an ninh từ xa, xây dựng vành đai bảo đảm an ninh, lợi ích của Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra phá hoại, hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Thứ tư, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội). Nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự (tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí). Kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thứ sáu, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ được nâng lên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm.

Thứ bảy, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng.

Thứ tám, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm được Công an Hà Nội triển khai

Nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm được Công an Hà Nội triển khai

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 1 của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của toàn lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, đây là kết quả nổi bật, điểm sáng của Bộ Công an trong năm 2019, khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an.

Thứ chín, công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; đáp ứng công tác thường xuyên và chiến đấu của toàn lực lượng.

Thứ mười, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Các mặt công tác viễn thông và cơ yếu; đối ngoại và hợp tác quốc tế; pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; thanh tra được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực.

Tin cùng chuyên mục