Những gương mặt Đại sứ mới của Việt Nam vừa được Chủ tịch nước bổ nhiệm

  • 08/12/2019 06:00
  • 0 bình luận
  • Tạ Toàn
  • In bài
ANTD.VN - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa trao quyết định bổ nhiệm cho các Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022. Chúc mừng các Đại sứ  vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, ngoại giao phục vụ phát triển đất nước cần tiếp tục được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của các Đại sứ. Các Đại sứ mới của Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, hiệu quả trong công tác, tìm ra cách làm mới, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác thực sự đi vào chiều sâu, ổn định. Dưới đây là các gương mặt các Đại sứ mới của Việt Nam vừa được bổ nhiệm. 
Đại sứ Phạm Cao Phong được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada

Đại sứ Phạm Cao Phong được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada

Đại sứ Lý Quốc Tuấn được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar

Đại sứ Lý Quốc Tuấn được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Myanmar

Đại sứ Phan Đăng Đương được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia

Đại sứ Phan Đăng Đương được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển kiêm nhiệm Cộng hòa Latvia

Đại sứ Lê Viết Duyên được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Venezuela, kiêm nhiệm Cộng hòa Colombia, Liên bang Grenada, Liên bang Barbados và Liên bang Saint Vincent and the Grenadines

Đại sứ Lê Viết Duyên được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Venezuela, kiêm nhiệm Cộng hòa Colombia, Liên bang Grenada, Liên bang Barbados và Liên bang Saint Vincent and the Grenadines

Đại sứ Thái Xuân Dũng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech

Đại sứ Thái Xuân Dũng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Czech

Đại sứ Hoàng Xuân Hải được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha

Đại sứ Hoàng Xuân Hải được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Tây Ban Nha

Đại sứ Trần Văn Khoa được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brunei

Đại sứ Trần Văn Khoa được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Brunei

Đại sứ Nguyễn Hùng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Litva

Đại sứ Nguyễn Hùng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan kiêm nhiệm Cộng hòa Litva

Đại sứ Lê Thanh Tùng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba, kiêm nhiệm Cộng hòa Dominicana, Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Haiti, Cộng hòa Costa Rica, Jamaica, Liên bang Saint Kitts and Nevis, Antigua và Barbuda, Cộng đồng Thịnh vượng Dominica, và Saint Lucia

Đại sứ Lê Thanh Tùng được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cuba, kiêm nhiệm Cộng hòa Dominicana, Cộng hòa Nicaragua, Cộng hòa Haiti, Cộng hòa Costa Rica, Jamaica, Liên bang Saint Kitts and Nevis, Antigua và Barbuda, Cộng đồng Thịnh vượng Dominica, và Saint Lucia

Đại sứ Dương Quốc Thanh được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Argentina, kiêm nhiệm Cộng hòa Paraguay và Cộng hòa Đông Uruguay

Đại sứ Dương Quốc Thanh được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Argentina, kiêm nhiệm Cộng hòa Paraguay và Cộng hòa Đông Uruguay

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa thống nhất Tanzania, kiêm nhiệm Cộng hòa Kenya, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Uganda, Liên bang Comoros, Cộng hòa Dân chủ Somalia và Cộng hòa Burundi

Đại sứ Nguyễn Nam Tiến được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa thống nhất Tanzania, kiêm nhiệm Cộng hòa Kenya, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Cộng hòa Rwanda, Cộng hòa Uganda, Liên bang Comoros, Cộng hòa Dân chủ Somalia và Cộng hòa Burundi

Đại sứ Phạm Việt Anh được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan

Đại sứ Phạm Việt Anh được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Morocco, kiêm nhiệm Cộng hòa Ivory Coast, Cộng hòa Benan, Cộng hòa Guinea, Cộng hòa Burkina Faso, Cộng hòa Gabon, Cộng hòa Hồi giáo Mauritani và Cộng hòa Guiné-Bissau

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Morocco, kiêm nhiệm Cộng hòa Ivory Coast, Cộng hòa Benan, Cộng hòa Guinea, Cộng hòa Burkina Faso, Cộng hòa Gabon, Cộng hòa Hồi giáo Mauritani và Cộng hòa Guiné-Bissau

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil kiêm nhiệm Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Peru, Cộng hòa hợp tác Guyana và Cộng hòa Suriname

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Brazil kiêm nhiệm Cộng hòa Bolivia, Cộng hòa Peru, Cộng hòa hợp tác Guyana và Cộng hòa Suriname

Đại sứ Hoàng Văn Lợi được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Botswana, Vương quốc Lesotho và Vương quốc Swaziland

Đại sứ Hoàng Văn Lợi được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Botswana, Vương quốc Lesotho và Vương quốc Swaziland

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan, kiêm nhiệm Cộng hòa Estonia

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan, kiêm nhiệm Cộng hòa Estonia

Đại sứ Hoàng Huy Chung được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Philippines, kiêm nhiệm Cộng hòa Palau

Đại sứ Hoàng Huy Chung được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Philippines, kiêm nhiệm Cộng hòa Palau

Kiên định bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng

Thay mặt các Đại sứ mới của Việt Nam vừa được bổ nhiệm, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng - người được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước giao trọng trách; cam kết làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng và các Đại sứ phát biểu tại buổi lễ đều khẳng định sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước; kiên định bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Ngoại giao, trước khi được chỉ định bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại Hội nghị Ngoại giao toàn quốc lần thứ 30, ông Nguyễn Vũ Tùng từng chia sẻ về công tác đào tạo cán bộ ngoại giao, trong đó đặc biệt nhấn mạnh rằng công nghệ có thể thay đổi cách tiếp cận vấn đề, nhưng những triết lý căn bản của giáo dục vẫn cần phải được khẳng định.

Tin cùng chuyên mục