Những đóng góp thực tiễn nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự

  • 28/03/2019 15:45
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 28-3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học về đề tài “Đánh giá công tác đảm bảo ANTT của Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ông Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và Đại tá - Tiến sỹ (TS) Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đồng chủ trì hội thảo.

Giáo sư - Tiến sỹ (GS.TS) Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ; Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch Hội đồng lý luận CATP Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài và các Nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, Ban Giám đốc CATP, cùng chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an một số quận, huyện, thị xã của CATP Hà Nội dự hội thảo.

Đề tài “Đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) của Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” cùng với đề tài về "Đánh giá công tác Quốc phòng của Thủ đô" là 2 bộ phận hợp thành của Đề tài số 06, thuộc Chương trình số 20-CTr/TU “Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, đóng góp một phần cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Trên cơ sở nghiên cứu đề tài tập trung đề xuất những vấn đề mới phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, định hướng phát triển thiết thực cho Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, đồng chủ trì hội thảo

Ông Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, đồng chủ trì hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Viện nêu rõ, Hội thảo nhằm đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn thành phố, đóng góp những luận cứ khoa học, bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, có cơ sở để hoàn thiện nội dung các Chuyên đề của Đề tài số 06, thuộc Chương trình số 20 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Thành phố.

Sau phần khai mạc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ nội dung của 5 Chuyên đề, tập trung vào một số vấn đề như: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn và mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội 16 từ năm 2015 đến 2018; vị trí, vai trò của công tác đảm bảo ANTT đối với mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô trong tình hình mới.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch Hội đồng lý luận CATP Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài tham luận tại hội thảo, phân tích làm rõ những vấn đề khoa học trong đề tài

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch Hội đồng lý luận CATP Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài tham luận tại hội thảo, phân tích làm rõ những vấn đề khoa học trong đề tài

Làm rõ thực trạng công tác đảm bảo ANTT, trong đó, chú trọng những yếu tố tác động đến công tác đảm bảo ANTT, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đã triển khai; những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, cũng như nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đó; đánh giá, phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn; tham mưu, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tổng thể, cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô, trong đó, đặc biệt chú trọng các giải pháp về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp, huy động được sức mạnh tổng hợp của các sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô một cách khoa học, thống nhất, hiệu quả.

Kết luận hội thảo, ông Nguyễn Quang Huy khẳng định: "Nội dung các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác đảm bảo ANTT đối với mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô trong tình hình mới, đánh giá, phân tích làm rõ thực trạng công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020); dự báo những thuận lợi, khó khăn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố thời gian tới; từ đó, tham mưu, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tổng thể cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trước yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển bền vững của Thủ đô. 

Đại tá - TS Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

Đại tá - TS Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc hội thảo

“Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, điều chỉnh, sắp xếp lại cấu trúc, bố cục đề tài nhằm đánh giá toàn diện, khoa học đối với với công tác đảm bảo ANQG, TTATXH nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đưa ra các giải pháp sát hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển Thủ đô, đặc biệt trong phần thảo luận đã có nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn công tác quản lý, phối hợp, trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh đảm bảo ANQG, TTATXH của Thủ đô Hà Nội” - ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, ông Nguyễn Quang Huy cảm ơn các đại biểu đến dự và khẳng định, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là nguồn kiến thức, tài liệu quý giá để bổ sung hoàn thiện các chuyên đề của Đề tài 06, một đề tài nằm trong Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của thành phố, nhằm củng cố những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội (2015 - 2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục