Những chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 7

  • 01/07/2017 06:38
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Tăng công tác phí cho công chức, viên chức, đưa ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép… là những chính sách mới quan trọng sẽ có hiệu lực trong tháng 7-2017.
Những chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 7

Quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) nêu rõ, mức tham gia BHYT hộ gia đình được xây dựng trên “nền” lương cơ sở. Mức đóng phí BHYT bằng 4,5% theo lương cơ sở. Do lương cơ sở tăng theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP nên mức phí tham gia BHYT cũng tăng từ 653.000 đồng/người/năm lên 702.000 đồng/người/năm. Bên cạnh đó, do mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Còn theo công văn 2159/BHXH-BT hướng dẫn mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1-7, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất là 26 triệu đồng/tháng. 

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em nêu rõ, thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được bảo vệ trên môi trường mạng: tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh cá nhân...

Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 đã hướng dẫn mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm tỷ lệ hoa hồng tối đa dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng. 

Theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Bộ Tài chính, các mức chi cho chế độ đi công tác của cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh tăng. Ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, người đi công tác sẽ được hỗ trợ thêm phụ cấp lưu trú với mức 200 nghìn đồng/ngày; thời gian hưởng được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị .

Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em nêu rõ, trẻ em được coi là bị xâm hại tình dục trong các trường hợp: bị hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô hoặc bị sử dụng vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định một số thông tin về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được bảo vệ trên môi trường mạng: tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án, hình ảnh cá nhân...

Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vụ mua bán nợ quy định, từ 3-7, doanh nghiệp kinh doanh vụ mua bán nợ cần đáp ứng các điều kiện: Khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ;  Người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm được bổ nhiệm phải có bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh…

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải nêu rõ, từ 1-7, đối với tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng, sau khi nhận được Báo cáo khẩn, Cục Hàng hải Việt Nam phải báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải. Hàng tháng, 6 tháng và hàng năm, Cảng vụ hàng hải lập báo cáo gửi Cục Hàng hải Việt Nam về các tai nạn hàng hải xảy ra.

Cũng có hiệu lực trong tháng 7-2017, Bộ luật Hàng hải quy định, 2 loại đối tượng phải treo quốc kỳ Việt Nam gồm: Tàu biển Việt Nam; Tàu thuyền khác khi hoạt động tại cảng biển Việt Nam. Ngoài ra, tàu quân sự nước ngoài khi đến lãnh hải Việt Nam để đến cảng biển phải hoạt động ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo Quốc kỳ Việt Nam ở vị trí ngang bằng với quốc kỳ của quốc gia tàu mang cờ. Tàu biển phải có tên và tên không bị trùng.

Luật Đấu giá tài sản 2016 nêu rõ, không đấu giá chứng khoán và tài sản của Nhà nước ở nước ngoài. Những tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá thì phải thực hiện thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016. Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá gồm: Tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật. Từ 1-7, Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đấu giá tài sản 2016 cũng có hiệu lực thi hành.

Tin cùng chuyên mục