Những chiến đấu cơ uy lực của không quân Pháp tham chiến tại Iraq và Syria

  • 06/01/2016 11:30
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài