• Công nhân tạm nghỉ việc không lương do dịch có được nhận tiền hỗ trợ?

    Công nhân tạm nghỉ việc không lương do dịch có được nhận tiền hỗ trợ?

    ANTD.VN - Gọi điện thoại đến "Đường dây nóng" Báo ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi: Nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có bị mất thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), công nhân tạm nghỉ việc không lương do dịch có được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19, làm giúp việc gia đình tại Hà Nội được hỗ trợ theo chính sách nào?

  •  Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

    Đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

    ANTD.VN - Liên quan đến việc nhận hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Người lao động chấm dứt hợp đồng đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? Người đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” có được nhận hỗ trợ?