NHNN giảm mạnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng

  • 02/12/2019 21:09
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
  • In bài
ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định về các mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành 3 quyết định lãi suất của NHNN áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD). Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019, theo đó hạ nhiều loại lãi suất.

Cụ thể, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0,8%/năm; lãi suất đối với tiền gửi vượt dữ trữ bắt buộc bằng VNĐ là 0%/năm. Trước đó, mức lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ được áp dụng từ năm 2005 là 1,2%. Như vậy, mức áp dụng theo quy định mới đã giảm 0,4 điểm phần trăm.

Lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm. Như vậy, đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ của các TCTD cũng đã giảm so với mức được áp dụng từ năm 2008 là 0,5%/năm.

NHNN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các TCTD

NHNN giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các TCTD

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN là 0,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi bằng VNĐ của Kho bạc Nhà nước là 1%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm. Lãi suất đối với tiền gửi bằng VNĐ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

Trước đó, NHNN cũng đã ban hành loạt quyết định giảm trần lãi suất đối với các ngân hàng thương mại, có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng hạ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Ngay sau quyết định này, nhiều ngân hàng thương mại đã có động thái giảm lãi suất huy động lẫn lãi suất cho vay, nhất là với các lĩnh vực ưu tiên.

Tin cùng chuyên mục