Nhìn thẳng vào sự thật

  • 11/12/2016 00:26
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTD.VN - Thực tế đang cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện như quan liêu, xa rời quần chúng, thực dụng, cơ hội, háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng, lãng phí… làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nghiêm trọng hơn cả là việc xuất hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng. Đây là nhân tố “nội xâm” hết sức nguy hiểm. Tất cả những biểu hiện nói trên được nhận diện và thẳng thắn chỉ rõ tại Nghị quyết số 04-NQ/TW. Chính vì vậy, tại Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII do Bộ Chính trị tổ chức sáng 9-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra rằng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là hai công việc luôn đi đôi với nhau, gần như một quy luật tất yếu. 

Với mục tiêu quan trọng là chỉnh đốn Đảng, đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW. Nhìn vào quy mô của hội nghị phần nào có thể thấy rõ một quyết tâm chính trị, tinh thần nghiêm túc trong việc chỉnh đốn Đảng nhằm tạo ra những chuyển biến sâu, rộng trong đội ngũ đảng viên, chống lại các biểu hiện suy thoái nhằm giữ chắc niềm tin nơi nhân dân. 

Quyết tâm ấy còn được thể hiện sâu sắc hơn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc đấu tranh đầy cam go, nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh và chế độ của Đảng ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ ở cả Trung ương và cả cơ sở.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, có những lúc Đảng ta đã công khai thừa nhận sai lầm khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Riêng việc thẳng thắn chỉ ra cụ thể tới 27 biểu hiện suy thoái cho thấy đây không phải việc làm cho có mà là đề ra để nghiêm túc thực hiện, nghiêm túc chỉnh đốn. Điều này cho thấy sự bản lĩnh, cầu thị của Đảng. 

Nhìn vào 27 biểu hiện suy thoái, mỗi đảng viên cần tự soi lại mình, tự xem xét có hay không những biểu hiện này, tránh thờ ơ coi đây là việc của người khác, vô cảm đứng ngoài cuộc với tư tưởng trông chờ, phán xét. Sự quyết tâm tiếp tục được nhắc lại đó là “phải hành động, hành động thiết thực, rõ hiệu quả; tránh nói nhiều làm ít hoặc chỉ nói mà không làm”. 

Đặc biệt, Bộ Chính trị sẽ xây dựng quy trình xử lý những tập thể cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có lời nói và việc làm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nghiêm trọng. Điều này cho thấy, bên cạnh việc tự chỉnh đốn, sẽ còn có những công cụ, chế tài để việc chỉnh đốn diễn ra nghiêm túc hơn. Quyết tâm này nhân dân đã nhìn thấy, nghe thấy và chắc chắn sẽ chờ đợi những chuyển biến trong từng vụ việc, từng biểu hiện liên quan tới đội ngũ đảng viên. Sự hời hợt, thiếu nghiêm túc giấu giếm, che đậy khuyết điểm chắc chắn sẽ không thể lọt qua mắt nhân dân.

Tin cùng chuyên mục