Nhiều trường hợp không phải quyết toán thuế

  • 11/03/2015 07:32
  • 0 bình luận
  • Thái Nguyên
  • In bài

ANTĐ - Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Đây là một trong những điểm mới liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2014 vừa được Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn tới các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế để thực hiện.

Cũng theo quy định mới, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân đó không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, mà chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu. Đối với cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp thuế TNCN. Các cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cũng không phải quyết toán thuế.    

Tin cùng chuyên mục