Nhiều tỉnh chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

  • 12/07/2016 23:43
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các địa phương phải thành lập, tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai trước ngày 31-12-2015. 

Tuy nhiên, đến nay, cả nước vẫn còn 12 tỉnh chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai hoặc đã thành lập nhưng chưa theo đúng quy định gồm: Điện Biên, Yên Bái, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum.

Để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập, quản lý, cập nhật hồ sơ địa chính, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản yêu cầu các tỉnh khẩn trương thành lập và báo cáo Bộ trước ngày 1-8-2016.

Tin cùng chuyên mục