Nhiều lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank sẽ bị miễn nhiệm, đình chỉ

  • 14/08/2015 17:38
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ miền nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN cho biết, triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện DongA Bank. Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động.

Ngày 13-8, NHNN đã công bố Kết luận thanh tra DongA Bank theo quy định của pháp luật và Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với Ngân hàng này.

Theo đó, NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với DongA Bank.

NHNN sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, NHNN sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục