Nhiều game online của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam tiếp tục bị đình chỉ giấy phép

  • 30/09/2020 11:09
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa có quyết định đình chỉ lần 2 giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng (game online) của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam.
Nhiều game online của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam tiếp tục bị đình chỉ giấy phép ảnh 1

Siết chặt quản lý hoạt động của doanh nghiệp cung cấp game online

Theo Quyết định của Bộ TT-TT, giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng số 448/GP-BTTTT ngày 18/10/2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam bị đình chỉ lần 2 theo quy định tại mục 3b, điểm a, khoản 18 (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Thời hạn đình chỉ là 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngày 21/9/2020, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PT-TH&TTĐT, Bộ TT-TT) cũng ra quyết định đình chỉ lần 2 giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng số 210/GCN-PTTH&TTĐT ngày 01/ 11/ 2019 đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam theo quy định tại điểm 2, khoản 33 (bổ sung Điều 33d Nghị định số 72/2013/NĐ-CP), Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP. Thời hạn đình chỉ là 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Bộ TT-TT và Cục PT-TH&TTĐT đã đình chỉ (lần 1) tất cả các giấy phép, giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng G1, G2, G3, G4 đã cấp cho Công ty Gold Game Việt Nam do Công ty không đáp ứng đầy đủ các quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 32 và điểm b, khoản 1, Điều 33d Nghị định số 27/2018/NĐ-CP.

Sau thời gian đình chỉ lần 1, Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam vẫn không thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định; không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT nên tiếp tục bị đình chỉ giấy phép hoạt động thêm 3 tháng.

G1: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

G2: là trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

G3: là trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp.

G4: là trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp - gọi tắt là trò chơi G4.

Tin cùng chuyên mục