Nhiều doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam không công khai chương trình phòng, chống tham nhũng?

  • 21/08/2018 15:52
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Báo cáo “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” (Báo cáo TRAC Việt Nam 2018) cho biết, chỉ khoảng 15% doanh nghiệp công khai thông tin về các chương trình phòng chống tham nhũng. 
Minh bạch thông tin doanh nghiệp để cạnh tranh bình đẳng

Minh bạch thông tin doanh nghiệp để cạnh tranh bình đẳng

Ngày 21-8, Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) công bố báo cáo “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của 45 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam” (Báo cáo TRAC Việt Nam 2018).

Theo báo cáo này, trung bình chỉ 15% doanh nghiệp được khảo sát công khai thông tin về các chương trình phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, hơn 50% các doanh nghiệp trong báo cáo không công khai bất kỳ thông tin nào về khía cạnh này.

Nguyên nhân là do pháp luật Việt Nam chưa có quy định yêu cầu doanh nghiệp phải công khai các chương trình phòng, chống tham nhũng. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp FDI có kết quả đánh giá tốt hơn các doanh nghiệp Việt Nam ở khía cạnh nêu trên bởi vì họ phải tuân thủ theo các quy định của công ty mẹ.

Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp minh bạch về tỷ lệ sở hữu, cấu trúc và danh sách các công ty con lại khá cao, vì công khai thông tin về "tỷ lệ sở hữu" và "cấu trúc doanh nghiệp" là một phần không thể thiếu của quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Hơn 30% doanh nghiệp trong báo cáo đạt điểm tối đa 100%.

Báo cáo cũng cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp công khai thông tin tài chính cơ bản theo cơ chế báo cáo quốc gia không có chuyển biến tích cực so với năm 2017. 

Bà Nguyễn Thị Kiều Viễn- đồng sáng lập, Giám đốc TT cho rằng: "Việc không công khai thông tin sẽ khiến các bên liên quan hoài nghi về cam kết của doanh nghiệp trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, trong thời gian tới, Nhà nước cần ban hành các quy định nhằm khuyến khích doanh nghiệp thực hiện công khai thông tin liên quan đến phòng, chống tham nhũng”.

Báo cáo nghiên cứu TRAC Vietnam 2018 đánh giá độc lập thông tin trên trang điện tử của 45 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bao gồm 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 15 doanh nghiệp niêm yết (PLC) và 15 doanh nghiệp nhà nước (SOE).

Đánh giá được thực hiện trên ba khía canh: Công khai thông tin về Chương trình phòng, chống tham nhũng; Minh bạch trong cấu trúc và tỷ lệ sở hữu; Công khai thông tin tài chính cơ bản theo cơ chế báo cáo quốc gia.

Tin cùng chuyên mục