Nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa lịch sử Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 28/08/2019 13:32
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN -  Ngày 28-8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”, dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong Công an an nhân dân (CAND).

Sau phát biểu khai mạc của ban tổ chức, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”.

GS. TS Hoàng Chí Bảo thông qua các câu chuyện đời thường về Bác Hồ đã làm sáng rõ nhận thức về một văn bản mang tầm thời đại - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

GS. TS Hoàng Chí Bảo thông qua các câu chuyện đời thường về Bác Hồ đã làm sáng rõ nhận thức về một văn bản mang tầm thời đại - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

GS. TS Hoàng Chí Bảo đã tập trung vào những nội dung quan trọng, đó là những mốc lịch sử quan trọng ra đời Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó nêu lên bối cảnh lịch sử của bản Di chúc linh thiêng, giờ đây đã trở thành bảo vật quốc gia, để nhận thức rõ hơn về giá trị trường tồn của Di chúc, tầm cao tư tưởng thời đại.  

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong thời gian từ tháng 5-1965 cho tới tháng 5-1969. Di chúc là kết tinh tư tưởng, tinh hoa đạo đức, tâm hồn cao đẹp và phong cách của Người; chứa đựng giản dị mà súc tích những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; có giá trị và vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và mai sau.

50 năm sau, Di chúc của Người vẫn là một văn kiện có giá trị lịch sử quan trọng; là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển bền vững. Trong đó, sự kết hợp chặt chẽ giữa tính khoa học và tính thực tiễn trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn cao đẹp đã làm nên giá trị chân chính và bền vững của Di chúc Bác Hồ. Người không chỉ nêu bật những tư tưởng lớn mà còn chỉ dẫn sâu sắc về phương pháp, cách làm trong thực tiễn, hướng dẫn chúng ta hành động sáng tạo, linh hoạt, kiên định lý tưởng, mục tiêu, giữ vững nguyên tắc mà vô cùng uyển chuyển, mềm dẻo "dĩ bất biến ứng vạn biến" trong những hoàn cảnh mới, điều kiện mới…

Hội nghị chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an các đơn vị, địa phương

Hội nghị chuyên đề được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại Công an các đơn vị, địa phương

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đề nghị sau hội nghị chuyên đề này, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc học tập, sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức phù hợp, có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng.

Tin cùng chuyên mục