Nhận thức sâu sắc hơn nữa

  • 28/08/2014 06:09
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Ngày 27-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Hội thảo là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn những nội dung trong bản Di chúc của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả qua chặng đường 45 năm thực hiện Di chúc của Người, nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta”.

Đề cập công tác xây dựng Đảng, PGS.TS Lại Quốc Khánh ( Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) cho rằng: “Vấn đề đoàn kết trong Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện, sâu sắc. Đây thực sự là những chỉ dẫn lý luận có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thực tiễn xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay”.

Các tham luận cũng nêu rõ, thực hiện di nguyện của Người, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa nước ta từng bước ra khỏi khủng hoảng, ổn định nâng cao đời sống nhân dân. Trên đà phát triển của kinh tế - văn hóa, mức hưởng thụ đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Dù vậy, PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, để có một tương lai tươi sáng, đòi hỏi phải có sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, cần phải tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác giáo dục về mọi mặt cho thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những chiến sỹ trung kiên của Đảng, của cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Các tham luận khẳng định: “Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và sẽ mãi là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta học tập, noi theo. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ sống mãi với dân tộc Việt Nam, với sự trân trọng, cảm phục của bạn bè quốc tế”.

Tin cùng chuyên mục