Nhân rộng các chuyên đề, mô hình trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội

  • 27/03/2019 15:52
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 27-3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đánh giá chung trong năm 2018, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có những đóng góp tích cực vào giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn Thành phố. Lực lượng Công an Thủ đô đã làm tốt vai trò nòng cốt, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Trong đó, nhiều mô hình, chuyên đề phong trào tiếp tục phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường nhân rộng và đổi mới với nhiều hình thức, nội dụng phong phú.

Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ- Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Thông qua hoạt động của các phong trào đã nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH. Đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn ANCT và TTATXH..

Ông Đào Ngọc Triệu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Cờ thi đua của UBND TP cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Ông Đào Ngọc Triệu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy trao Cờ thi đua của UBND TP cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phát động thi đua, động viên khen thưởng đã được chú ý quan tâm kịp thời, có tác động khích lệ phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô.

Đại tá Lê Trọng Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Lê Trọng Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bên cạnh những phương hướng, nhiệm vụ đã nêu tại Chương trình công tác năm 2019, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, người lao động về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; về âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm; vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng chống các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể và cá nhân

Đồng thời, chăm lo, nâng cao đời sống, cải thiện môi trường lao động, làm việc của cán bộ, công nhân viên, người lao động, tăng cường công tác đối thoại, tiếp xúc nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người lao động, góp phần hạn chế các vụ việc ngừng việc tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể

“Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các chuyên đề, mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác liên kết phối hợp với chính quyền, Công an địa phương làm tốt công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân

Xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan đơn vị; củng cố, kiện toàn tô chức cho lực lượng nòng cốt, phối hợp với CATP thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ, thu thập xử lý thông tin...cho lực lượng bảo vệ” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục