• Ra mắt tập thơ "Thơ chọn Vương Tâm"

    Ra mắt tập thơ "Thơ chọn Vương Tâm"

    ANTD.VN - Chọn lọc từ 10 tập thơ từng xuất bản từ năm 1995 đến nay, Vương Tâm vừa ra mắt đọc ấn phẩm "Thơ chọn Vương Tâm" được in theo kế hoạch do Nhà nước đặt hàng.