• Chuyện về người bạn đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên đất Mỹ

    Chuyện về người bạn đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên đất Mỹ

    ANTD.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng lần đầu tiên đến Mỹ trong một chuyến công tác nghiên cứu nông nghiệp ở Muscatine, bang Iowa năm 1985. Hiện giờ, Trung Quốc và Mỹ đã bị cuốn vào những căng thẳng về thương mại, công nghệ và các lĩnh vực khác, nhưng những người dân ở thị trấn nhỏ Muscatine ngày ấy vẫn cho rằng mọi việc đều có hướng giải quyết.