Nhà đầu tư ngoại được tăng sở hữu đối với ngân hàng

  • 08/01/2014 06:59
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2014/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, trong đó quy định rõ tỷ lệ sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Theo quy định trước đây, mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược không vượt quá 15% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục