• Nhà báo Lê Xuân Hội từ trần

    Nhà báo Lê Xuân Hội từ trần

    ANTD.VN -  Ban Thường vụ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội, Ban liên lạc nhà báo cao tuổi Hà Nội và gia đình Bà quả phụ: Chu Thị Âu, Trưởng nam: Lê Anh Tuấn, vô cùng thương tiếc báo tin: