"Người tự ứng cử phải chịu trách nhiệm trước công chúng và pháp luật"

  • 26/03/2016 07:11
  • 0 bình luận
  • Thuần Thư
  • In bài

ANTĐ - Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Báo ANTĐ đã trao đổi với ĐBQH Dương Trung Quốc về việc có nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội kỳ này.

"Người tự ứng cử phải chịu trách nhiệm trước công chúng và pháp luật" ảnh 1

- Ông nhìn nhận thế nào về việc có nhiều người tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần này?

- Việc có nhiều người tự ứng cử là tốt, cho thấy nhiều người muốn tham gia việc nước. Đương nhiên phải có quy trình sàng lọc nhất định. Nếu ai đó có vấn đề gì khuất tất đằng sau thì chỉ nên để các cơ quan chức năng kết luận. Vì nếu thật sự có vấn đề gì, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước công chúng và trước pháp luật.

Bên cạnh việc thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến quy trình bầu cử một cách công khai, minh bạch thì điều quan trọng nhất là làm sao cho người dân tham gia thật sự. Người dân sẽ là đối tượng chính phát hiện những hiện tượng để đánh giá phẩm chất của người ứng cử.

- Là người tham gia nhiều khóa Quốc hội, ông thấy người được giới thiệu ứng cử và người tự ra ứng cử Quốc hội có thuận lợi và khó khăn gì?

- Hai đối tượng ứng cử này là bình đẳng.  Khi ứng cử, tôi cũng rất mong cử tri nói thẳng cái tốt và chưa tốt của mình. Nếu mình tự tin đủ tiêu chuẩn thì có thể đối diện với người dân một cách chân thành.

- Từ kinh nghiệm của mình, ông có chia sẻ gì với những người tự ứng cử Quốc hội lần này?

- Mỗi người ra ứng cử nên giữ một tâm thế. Đương nhiên, đã tham gia ứng cử là có mục tiêu, ý chí thành công. Nhưng đồng thời cũng phải có tâm thế để nếu có trúng cử hay không, thì đều có hiệu ứng nhất định. Nếu không trúng, có nghĩa là có những người giỏi hơn mình, được người dân tín nhiệm hơn.

Nhưng, điều này chỉ chính xác khi quá trình thực thi về mặt pháp lý thật sự minh bạch và quan trọng hơn, theo tôi là người dân được thực sự tham gia hoặc có ý thức tham gia. Vì nếu người dân còn thờ ơ, phó mặc thì kết quả cuối cùng không phản ánh đúng ý kiến của toàn dân. Bản thân tôi lần này sẽ tham gia ứng cử vào nhiệm kỳ thứ tư và cũng phải giữ tâm thế như trên. 

Trong suốt quá trình ứng cử, có những thông tin chưa được kiểm chứng có thể ảnh hưởng tới họ. Nhưng trong thời đại thông tin hiện nay, phải có bản lĩnh đương đầu với những điều đó và phải có niềm tin, như các cụ nói “cây ngay không sợ chết đứng”, còn cuộc sống có những oan trái là chuyện bình thường, khó tránh.

- Xin cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục