Người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề

  • 05/10/2013 07:15
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Theo đó, người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng. 

Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo và nhu cầu của từng người lao động, nhưng không quá 6 tháng. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quy định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2013.                  

Tin cùng chuyên mục