Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế

  • 23/07/2013 17:03
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Một điểm đáng chú ý là việc mở rộng loại đồng tiền giao dịch trong các cửa hàng miễn thuế, thay vì chỉ có các đồng tiền được giao dịch là VND, USD, EURO như hiện nay.
Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ảnh 1
Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực quản lý,
kiểm soát của cơ quan hải quan


Theo Quyết định số 44/QĐ-TTg, người nhập cảnh vào Việt Nam ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh.

Khi mua hàng miễn thuế, người nhập cảnh vào Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên máy bay (boarding pass) và cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.

Một điểm đáng chủ ý tại Quyết định này là việc mở rộng loại đồng tiền giao dịch trong các cửa hàng miễn thuế, thay vì chỉ có các đồng tiền được giao dịch là VND, USD, EURO như hiện nay. Các đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng tiền của nước có chung biên giới ở các cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới (như tiền Kip của Lào và tiền Riel của Campuchia) cũng sẽ được chấp nhận.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh bán hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế. Các quy định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-9-2013.

Tin cùng chuyên mục