Người nào thực sự gần dân, dân sẽ biết

  • 18/03/2016 07:44
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Sáng 17-3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH ở Hà Nội

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH ở Hà Nội

Trình độ các ứng cử viên được nâng cao

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các văn bản điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã gửi thông báo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) để các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử. Đến hết ngày 13-3, đã có 34 cơ quan, đơn vị, tổ chức nộp 40 biên bản hội nghị giới thiệu 40 người ứng cử ĐBQH khóa XIV.

Ngày 15-3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã bàn giao 87 hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH, gồm 40 hồ sơ và danh sách những người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 47 hồ sơ, danh sách những người tự ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để tổng hợp và chuẩn bị cho Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đánh giá, so với năm 2011, số lượng người ứng cử tăng 16 người. Về chất lượng, nhìn chung trình độ các ứng cử viên được nâng cao, tiến sỹ tăng 5,06%, đại học, cao đẳng tăng 3,09%. Các hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần, số lượng cử tri tham dự hội nghị đúng quy định...  

Ý kiến cử tri nơi cư trú rất quan trọng

Tại phần thảo luận, đại biểu Bùi Danh Liên - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội nêu ý kiến: “Chúng ta đã thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật bầu cử. Theo quan điểm cá nhân, tôi nhận thấy đối với các đối tượng được các cơ quan, tổ chức giới thiệu tôi tin tưởng và nhất trí với danh sách đó. Về danh sách tự ứng cử tôi cho rằng đó là quyền của công dân. Tuy nhiên, phải thẩm tra ở địa phương, lấy ý kiến của các cử tri tại địa phương đó để bổ sung thông tin”. 

Để nâng cao chất lượng danh sách những người ứng cử ĐBQH, ông Đinh Hạnh - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý: “Việc lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú rất quan trọng, vì họ biết rõ ứng viên. Vì vậy, cần cung cấp đầy đủ hồ sơ lý lịch người tự ứng cử cho địa phương, khi đó người nào ở thực sự với dân, dân sẽ biết”, ông Đinh Hạnh nhấn mạnh. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Vũ Hồng Khanh cho biết, sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và được 100% đại biểu có mặt tại Hội nghị tán thành. 

Cũng trong sáng 17-3, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 với tổng số 205 ứng cử viên, trong đó có 196 ứng cử viên do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 9 ứng cử viên tự ứng cử được 100% các đại biểu có mặt tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021. 

Tin cùng chuyên mục