• Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày"

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Thi đua phải gắn với công việc hàng ngày"

    ANTĐ - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX sáng nay (7-12), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn với công việc hàng ngày của mỗi người và chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp; kết quả công tác thi đua chính là tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên…