Người lao động sẽ nghỉ hưu như thế nào theo quy định mới?

  • 18/12/2019 15:21
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Theo quy định mới của Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong điều kiện làm việc bình thường sẽ tăng lên mức lần lượt là 62 tuổi và 60 tuổi (thay vì 60 và 55 tuổi như hiện nay). Việc nâng tuổi này sẽ được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 và tăng dần 3 tháng mỗi năm đối với nam và 4 tháng mỗi năm với nữ.
Tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong điều kiện làm việc bình thường sẽ tăng lên mức lần lượt là 62 tuổi và 60 tuổi

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam và nữ trong điều kiện làm việc bình thường sẽ tăng lên mức lần lượt là 62 tuổi và 60 tuổi

Theo tính toán của Bộ LĐ-TB&XH), khi thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu như quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam giới sẽ nghỉ hưu ở tuổi 62 vào năm 2028 và nữ giới nghỉ hưu ở tuổi 60 vào năm 2035 theo lộ trình mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ và mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam, bắt đầu kể từ năm 2021.

Như vậy có nghĩa là, đối với lao động nữ, tuổi nghỉ hưu năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng

+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng

+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi

+ Năm 2024: Đủ 56 tuổi 4 tháng

+ Năm 2025: Đủ 56 tuổi 8 tháng

+ Năm 2026: Đủ 57 tuổi

+ Năm 2027: Đủ 57 tuổi 4 tháng

+ Năm 2028: Đủ 57 tuổi 8 tháng

+ Năm 2029: Đủ 58 tuổi

+ Năm 2030: Đủ 58 tuổi 4 tháng

+ Năm 2031: Đủ 58 tuổi 8 tháng

+ Năm 2032: Đủ 59 tuổi

+ Năm 2033: Đủ 59 tuổi 4 tháng

+ Năm 2034: Đủ 59 tuổi 8 tháng

+ Từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi.

Đối với lao động nam, tuổi nghỉ hưu năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng;

+ Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng

+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng

+ Năm 2024: Đủ 61 tuổi

+ Năm 2025: Đủ 61 tuổi 3 tháng

+ Năm 2026: Đủ 61 tuổi 6 tháng

+ Năm 2027: Đủ 61 tuổi 9 tháng

+ Từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.

Tuy nhiên, đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì: Năm 2020, có thể nghỉ hưu trước khi đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam.

Từ năm 2021 trở đi: Áp dụng theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường".

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao: Áp dụng chung theo nguyên tắc "Có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi (5 năm) so với người lao động làm việc ở điều kiện lao động bình thường".

Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Tin cùng chuyên mục