Người lao động có thể vay 100 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động

  • 14/03/2019 09:24
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất nâng mức vay có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể vay vốn ưu đãi lên đến 100 triệu đồng/người

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể vay vốn ưu đãi lên đến 100 triệu đồng/người

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo quy định hiện hành, Quỹ quốc gia về việc làm được sử dụng cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mức tối đa là 50 triệu đồng/người. Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức vay lên tối đa 100 triệu đồng/người.

Về thời hạn vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi hướng tăng thời hạn vay vốn tối đa từ 60 tháng lên 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 19-9-2018, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 14.599 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm là 4.497 tỉ đồng, nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 6.285 tỉ đồng, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động là 3.817 tỷ đồng), doanh số cho vay giai đoạn 2016 - 2018 đạt 15.447 tỉ đồng, với trên 487.000 lượt khách hàng được vay vốn góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 546.000 lao động.

Tin cùng chuyên mục