Người đứng đầu ngành thuế, hải quan được quyền xóa nợ thuế đến 5 tỷ đồng

  • 05/08/2018 09:50
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được quyền xoá nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 1 - 5 tỷ đồng.

Đây là điểm mới trong Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Tại Luật Quản lý thuế hiện hành quy định người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì bị tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Quy định này áp dụng cho cả người nộp thuế thực tế không còn đối tượng để thu; người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết, quy định này dẫn đến tiền chậm nộp của nhóm đối tượng không có khả năng thu đến 31/12/2017 tăng lên đến 10.465 tỷ đồng. Số nợ này theo dõi trên sổ sách của cơ quan thuế, nhưng là nợ ảo, tạo áp lực về chi phí, nhân lực cho cơ quan thuế trong việc theo dõi quản lý nợ thuế.

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi quy định rõ thẩm quyền xóa nợ thuế

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi quy định rõ thẩm quyền xóa nợ thuế

Do đó, ngành thuế cho rằng cần khoanh nợ đối với khoản nợ thuế, nợ tiền chậm nộp của các đối tượng nêu trên để làm giảm số nợ ảo. Vì vậy, Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã bổ sung quy định về thẩm quyền xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Cụ thể, Dự thảo quy định Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được xoá nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ 1 - 5 tỷ đồng.

Cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục hải quan được xoá nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục