Người đang hưởng lương hưu có phải tham gia bảo hiểm xã hội?

  • 23/07/2018 14:18
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu và lao động trên 60 tuổi.
Lao động nghỉ hưu tiếp tục giao kết hợp đồng lao động thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội

Lao động nghỉ hưu tiếp tục giao kết hợp đồng lao động thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định của pháp luật hiện hành người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1, điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội mà không thuộc trưởng hợp quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chi tiết tại khoản 4, điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ, thì người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 9, Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động  thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ và hưởng chế độ hưu trí hằng tháng mà tiếp tục làm việc tại công ty thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động và trích từ tiền lương của người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp người lao động trước đó đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì kể từ thời điểm thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tin cùng chuyên mục