Ngoại tệ để nhập vàng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ

  • 09/05/2013 06:33
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thời gian gần đây có một số ý kiến liên quan tới việc NHNN sử dụng vàng Dự trữ ngoại hối Nhà nước để tăng cung, can thiệp bình ổn thị trường vàng. 

Chiều qua (8-5), NHNN có văn bản khẳng định: “Thời gian qua, NHNN đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp can thiệp bình ổn thị trường vàng nhằm tăng cung vàng miếng cho thị trường. Trong đó, có việc NHNN sử dụng một phần ngoại tệ thuộc Dự trữ Ngoại hối Nhà nước để nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng tăng cung cho thị trường. Để triển khai biện pháp nêu trên, NHNN đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết”. 

NHNN cũng cho biết, việc can thiệp bình ổn thị trường vàng của NHNN trong thời gian qua hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của NHNN theo quy định. Hơn nữa trong 1 năm qua, các tổ chức tín dụng đã mua được hơn 100 tấn vàng trên thị trường trong nước để chi trả cho người dân mà không cần ngoại tệ để nhập khẩu vàng. Lượng ngoại tệ NHNN sử dụng để nhập khẩu vàng nhỏ hơn nhiều lần lượng ngoại tệ nền kinh tế phải bỏ ra để nhập khẩu vàng trong những năm trước đây và chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ so với lượng ngoại tệ NHNN đã mua vào để tăng Dự trữ ngoại hối Nhà nước trong thời gian qua. 

Tin cùng chuyên mục