Ngoại ngữ được xếp ngang hàng với Toán, Ngữ văn khi xét danh hiệu học sinh giỏi

  • 14/09/2020 15:26
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, từ năm học này, việc xếp loại học lực của học sinh THCS và THPT sẽ bổ sung môn Ngoại ngữ cùng vị trí với môn Toán và Ngữ văn.

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT năm học này là việc tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực nhằm khích lệ, động viên học sinh học tập và rèn luyện.

Theo đó, ngoài danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến như hiện hành, Bộ GD-ĐT đã bổ sung thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện. Theo đó, Bộ GD-ĐT quy định, học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.

Ngoại ngữ được xếp ngang hàng với Toán, Ngữ văn khi xét danh hiệu học sinh giỏi ảnh 1

Từ năm học này, điểm trung bình môn Ngoại ngữ đạt 8,0 trở lên là tiêu chí xếp loại học lực giỏi

Điểm đáng chú ý là điều kiện để được công nhận học sinh giỏi từ năm học này được mở rộng khi đưa môn Ngoại ngữ vào vị trí tương xứng với môn Toán, Ngữ văn nhằm đẩy mạnh việc phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

Cụ thể, học sinh được xếp loại học lực giỏi với điều kiện điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên; Học sinh không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5...

Tương tự, học sinh xếp loại học lực khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên; Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0...

Những điểm mới này được quy định tại Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 11/10.

Tin cùng chuyên mục