• Không hiểu nhưng vẫn thích trồng ngô biến đổi gene

    Không hiểu nhưng vẫn thích trồng ngô biến đổi gene

    ANTĐ - Mặc dù khi được hỏi “ngô biến đổi gene” như thế nào, tất cả nông dân đều cho biết, không hiểu như thế nào là cây trồng biến đổi gene nhưng đều mong muốn được trồng vì đỡ sâu bệnh, đỡ chi phí và công chăm bón.