Nghiêm cấm trục lợi gói 30.000 tỷ đồng

  • 15/03/2016 17:32
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài

ANTĐ - Các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân, nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi từ gói 30.000 tỷ đồng trong thời gian còn lại

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi từ gói 30.000 tỷ đồng trong thời gian còn lại

 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vừa qua có thông tin phản ánh một số khách hàng vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng) theo Nghị quyết 02/NQ-CP bất ngờ khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1-6-2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại.

Bên cạnh đó là thông tin về nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của NHNN.

Vì vậy, NHNN đã có văn bản gửi một số ngân hàng thương mại yêu cầu kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của NHNN hay chưa.

Cụ thể, phần dư nợ được giải ngân từ ngày NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định. Nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát (kể cả các vi phạm, tồn tại) về NHNN chậm nhất ngày 17-3-2016.

Tin cùng chuyên mục