Nghiêm cấm trốn thực hiện trách nhiệm quân nhân dự bị

  • 26/11/2019 14:59
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 26-11, với 92,96% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật lực lượng dự bị động viên gồm 5 chương, 41 điều, có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, thay thế Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27-8-1996.
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên

Luật quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Theo luật được Quốc hội thông qua, có 4 trường hợp huy động lực lượng dự bị động viên gồm: Khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ; Khi thi hành lệnh thiết quân luật; Khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; Để phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

Cùng với đó, luật quy định 5 hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên gồm: Trốn tránh thực hiện trách nhiệm của quân nhân dự bị, nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị được huy động, điều động; Chống đối, cản trở việc xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Huy động, điều động lực lượng dự bị động viên không có trong kế hoạch được phê duyệt;

Lợi dụng, lạm dụng việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Phân biệt đối xử về giới trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Về phụ cấp đối với quân nhân dự bị được xếp, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, luật quy định quân nhân dự bị đã sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp. Quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng hoặc tương đương trở lên được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị.

Gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp trong thời gian quân nhân dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và được huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ theo quy định của Chính phủ.

Luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện kỹ thuật dự bị, người vận hành, điều khiển phương tiện kỹ thuật dự bị. Theo đó, chủ phương tiện kỹ thuật dự bị có nghĩa vụ chấp hành quyết định huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị; được hoàn trả phương tiện kỹ thuật dự bị, thanh toán các khoản chi phí và bồi thường thiệt hại do việc huy động, điều động phương tiện kỹ thuật dự bị gây ra.

Tin cùng chuyên mục