Nghị viện châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) với Việt Nam: Châu Âu và Việt Nam cùng mở ra cơ hội và những lợi ích mới

  • 13/02/2020 07:57
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài