“Nghi lễ và trò chơi kéo co” đệ trình lên UNESCO

  • 29/03/2014 07:03
  • 0 bình luận
  • Quỳnh Vân
  • In bài
ANTĐ - Ngày 31-3, Hồ sơ “Nghi lễ và trò chơi kéo co” sẽ được gửi tới UNESCO đăng ký vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. 
“Nghi lễ và trò chơi kéo co” đệ trình lên UNESCO ảnh 1

Trước đó, hồ sơ này có tên gọi “Kéo co truyền thống”, tuy nhiên qua quá trình xây dựng, tên gọi đã được thay đổi để phản ánh rõ nét hơn tính truyền thống đồng thời phù hợp với đặc thù của loại hình di sản của 4 nước cùng tham gia gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Campuchia và Philippines.

Cùng ngày 31-3, hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” cũng sẽ lên gửi tới UNESCO ứng thí danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. Trước đó, hồ sơ này có tên gọi là “Nghi lễ Chầu văn của người Việt”. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm định, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, tên gọi cũ không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản. 

Tin cùng chuyên mục