Nghị định mỹ thuật đi vào cuộc sống

  • 11/10/2013 07:27
  • 0 bình luận
  • Phạm Hương
  • In bài
ANTĐ - Nghị định về hoạt động mỹ thuật do Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT&DL) soạn thảo vừa được Chính phủ ban hành. 

Theo đó, chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật là bảo tồn và phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống; Phát triển mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước. Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về mỹ thuật trong phạm vi cả nước. Bộ VH-TT&DL chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về mỹ thuật. 

Tin cùng chuyên mục