• Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2017

    Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2017

    ANTD.VN - Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng từ 1-1-2017 sẽ cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-250.000 đồng/tháng.