• Cuộc đời đáng trọng của NSND Trần Hạnh

    Cuộc đời đáng trọng của NSND Trần Hạnh

    ANTD.VN -  Ngoài đời, NSND Trần Hạnh có cả thảy 7 người con, trong đó có ba người con không may đã mất. Còn trong đời sống nghệ thuật, ông còn được rất nhiều nghệ sĩ thế hệ lớp nể trọng và yêu quý, gọi ông là “bố”.