• Hà Nội công bố danh sách các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp thành phố

    Hà Nội công bố danh sách các nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp thành phố

    ANTD.VN - Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách nghệ nhân vượt qua Hội đồng cấp Thành phố, trong đợt xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ III- năm 2021. Theo đó, có 15 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 77 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.