• Không phải cứ đam mê là thành công

    Không phải cứ đam mê là thành công

    ANTĐ - Với khoảng hơn 50 chương trình truyền hình thực tế cùng hàng trăm chương trình khác, đội ngũ dẫn chương trình (MC) hiện tại được đánh giá còn khá thiếu so với nhu cầu.