Ngày 7-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng Chính phủ

  • 21/03/2016 11:49
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến (ảnh Phú Khánh)
  • In bài

ANTĐ -Theo kế hoạch chương trình kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII, ngày 6-4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

 

 

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Đảng giới thiệu ứng cử để bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Đảng giới thiệu ứng cử để bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Đảng giới thiệu ứng cử để bầu vào chức danh Thủ tướng Chính phủ khóa mới Theo Chương trình kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị sáng nay, 21-3, bắt đầu từ ngày 30-3 tới, nội dung về việc kiện toàn bộ máy nhân sự Nhà nước, trong đó có việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ bắt đầu, kéo dài tới ngày 12-4. Cụ thể, ngày 30-3, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có). Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, sau đó sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 2-4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tại phiên làm việc này, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; Chủ tịch nước mới được bầu tuyên thệ…

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang ngày 6-4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ sau đó sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên làm việc này, sau phần Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có), Quốc hội sẽ miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại phiên làm việc, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7-4, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tiến hành tuyên thệ.

Trong thời gian này, Quốc hội cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; miễn nhiệm, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Đồng thời Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tin cùng chuyên mục