Ngày 26-5: Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm bà Đặng Thị Hoàng Yến

  • 21/05/2012 15:11
  • 0 bình luận
  • T.Hà
  • In bài
ANTĐ - Theo chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã được thông qua, vào ngày 26-5 tới, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến (ĐBQH tỉnh Long An).
Cụ thể, chiều 23-5, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Đến chiều 24-5, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để thảo luận về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Sáng ngày 26-5, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Sau đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến (nếu đăng ký). Quốc hội thảo luận các vấn đề liên quan, bầu Ban kiểm phiếu và bỏ phiếu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. 

Tiếp sau đó, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Cuối cùng, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục