Ngày 20-3, học sinh lớp 12 Hà Nội thi thử THPT quốc gia

  • 26/02/2017 16:43
  • 0 bình luận
  • Duy Anh
  • In bài
ANTD.VN - Thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia, Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát học sinh lớp 12 nhưng không lấy kết quả khảo sát làm điểm kiểm tra học kỳ.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh tham dự đợt khảo sát này sẽ được kiểm tra đầy đủ 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra bắt buộc (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) và một bài kiểm tra tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Riêng học viên học chương trình GDTX cấp THPT dự thi 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và một bài tự chọn Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý).

Hình thức kiểm tra: Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận, các bài kiểm tra còn lại kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Riêng đối với các môn Ngoại ngữ khác, Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào tình hình thực tế của trường chủ động giao cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra khảo sát đảm bảo khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia của Bộ GDĐT.

Ngày 20-3, học sinh lớp 12 Hà Nội thi thử THPT quốc gia ảnh 1

Điểm khảo sát THPT quốc gia 2017 không thay thế điểm kiểm tra học kỳ II 

Để tránh gây áp lực không cần thiết cho học sinh, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở không bắt buộc các trường phải lấy điểm kiểm tra khảo sát. Tuỳ theo điều kiện của từng trường, trung tâm có thể sử dụng kết quả khảo sát làm điểm kiểm tra thường xuyên; tuyệt đối không được lấy vào điểm kiểm tra định kỳ theo qui định.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng bài khảo sát phản ánh đúng thực chất, Sở GD-ĐT giao cho cụm trưởng các cụm trường THPT ra quyết định thành lập Ban sao in đề, Điểm coi - chấm kiểm tra khảo sát và công tác giám sát các công việc của đợt khảo sát đảm bảo theo qui chế thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ GDĐT ban hành.  

Các cụm trưởng tổ chức sao in đề kiểm tra khảo sát đến từng học sinh, từng phòng kiểm tra theo số lượng đã tổng hợp giao cho các Điểm coi kiểm tra khảo sát trong cụm; bố trí cán bộ, giáo viên các trường, trung tâm trong cụm làm nhiệm vụ giám sát coi kiểm tra chéo giữa các trường, trung tâm trong cụm đảm bảo nguyên tắc 07 phòng kiểm tra có 01 cán bộ giám sát và chọn cử 01 Phó Hiệu trưởng trường THPT làm Tổ trưởng.

Bố trí cán bộ, giáo viên tham gia giám sát công tác chấm kiểm tra khảo sát. Bài kiểm tra khảo sát của thí sinh sẽ được dọc phách, chấm bài, hồi phách, lên điểm đảm bảo chính xác, khoa học, bảo mật và an toàn.

Tin cùng chuyên mục