Ngành y tế Hà Nội vận động cán bộ, công chức nói không với tiêu cực

  • 14/12/2019 10:59
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế của Thủ đô phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động “Năm không” trong cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động khi thực thi công vụ.

Cuộc vận động “Năm không” bao gồm: không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Cùng đó, cuộc vận động hướng đến tăng cường thực thi kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử trong thực hiện công vụ. Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh-sạch-đẹp…

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế Thủ đô bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để công đoàn cùng cấp làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả cuộc vận động theo quy định.

Mặt khác, cần gắn cuộc vận động với các cuộc vận động, phong trào khác có liên quan…

Đồng thời, chính quyền và công đoàn cùng phối hợp để đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động, phát hiện, khen thưởng những những cá nhân tiêu biểu.

Tin cùng chuyên mục