Ngành Tuyên giáo Thủ đô phải trở thành binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng

  • 31/07/2020 14:46
  • 0 bình luận
  • Ngân Tuyền
  • In bài
ANTD.VN - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý,  hệ thống Tuyên giáo thành phố phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc.

Sáng nay, 31/7, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng ngành Tuyên giáo Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng ngành Tuyên giáo Thủ đô

 Chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm của ngành Tuyên giáo Thủ đô, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả tình huống bước ngoặt diễn ra, phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô; những thành tích đạt được của công tác tuyên giáo Đảng bộ thành phố trong những năm qua.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hệ thống Tuyên giáo từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các chương trình, nghị quyết, chỉ thị cụ thể hoá của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, hệ thống Tuyên giáo thành phố phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thi đua thực hiện thành công ở mức cao nhất “nhiệm vụ kép”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý, hệ thống Tuyên giáo thành phố phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngay sau đại hội; đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí - xuất bản, qua đó thể hiện rõ tính chiến đấu, trở thành binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo 5 năm qua (2015-2020).

Tin cùng chuyên mục