Ngành Tư pháp đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

  • 25/08/2015 08:28
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTĐ - Chiều 24-8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp trong 70 năm qua; đồng thời nhấn mạnh một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.Đó là phải kiên định lập trường tư tưởng, luôn giữ vững mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tập trung sức lực, trí tuệ, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, sâu sắc về chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của ngành Tư pháp, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ, của ngành Tư pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của Cách mạng trong giai đoạn mới; tăng cường chỉ đạo, thúc đẩy, kiện toàn các hệ thống tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy cơ quan Tư pháp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, có các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác tư pháp.

Tin cùng chuyên mục