Ngành Thuế khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại các chi cục

  • 29/06/2018 08:45
  • 0 bình luận
  • Linh Nhật
  • In bài
ANTD.VN - Cơ quan Thuế sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ.

Đây là một nội dung trong công văn vừa được Tổng cục Thuế gửi đến các đơn vị trong ngành về nguyên tắc bố trí, tiêu chí lựa chọn nhân sự và quy trình sắp xếp nhân sự khi thành lập chi cục thuế khu vực.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu việc triển khai lựa chọn nhân sự tại chi cục thuế khu vực phải đảm bảo công khai, minh bạch; phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và năng lực, phẩm chất của công chức, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Tổng cục Thuế quy định, với các chi cục thuế khu vực, số lượng cấp phó trong thời gian đầu được giữ nguyên theo số lượng của các đơn vị sáp nhập, có thể nhiều hơn số lượng cấp phó theo quy định.

Cơ quan Thuế sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định nhằm khuyến khích công chức và người lao động tự nguyện nghỉ và đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng này theo quy định.

Khi xây dựng phương án bố trí nhân sự cho chi cục thuế khu vực thì ưu tiên lựa chọn nhân sự đang công tác tại các đơn vị trong thành phần sáp nhập. Đối với chức danh chi cục trưởng là các đồng chí chi cục trưởng các chi cục thuế thuộc thành phần sáp nhập; đối với chức danh Đội trưởng là các Đội trưởng có cùng chức năng, nhiệm vụ của các chi cục thuế thuộc thành phần sáp nhập.

Việc xem xét lựa chọn phương án bố trí nhân sự có thể kết hợp với công tác điều động, luân phiên để bố trí nhân sự cho phù hợp, nhất là đối với chức danh lãnh đạo chi cục.

Đặc biệt, Tổng cục Thuế lưu ý cân nhắc ưu tiên đối với công chức được đào tạo chính quy, trong nguồn quy hoạch chức vụ cao hơn, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tổng cục Thuế khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại các chi cục thuế

Tổng cục Thuế khuyến khích cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại các chi cục thuế

Về tiêu chí lựa chọn nhân sự cụ thể, đối với chức vụ chi cục trưởng, Tổng cục Thuế quy định, chi cục trưởng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn chung của chức danh lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế; có thời gian giữ chức vụ hiện tại dưới 8 năm và còn thời gian công tác đến khi nghỉ hưu từ đủ 12 tháng trở lên; có kết quả đánh giá, phân loại công chức 3 năm gần nhất đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài ra, tiêu chí phụ sẽ là đang được quy hoạch chức vụ cao hơn; còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên; có thời gian giữ chức vụ hiện tại và tương đương lâu hơn; có thời gian làm việc trong ngành thuế lâu hơn.

Đối với chức danh đội trưởng, các tiêu chí chính là: đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo cấp đội thuộc Tổng cục Thuế; có thời gian công tác đến khi nghỉ hưu còn từ đủ 12 tháng trở lên; có kết quả đánh giá, phân loại công chức 3 năm gần nhất đạt từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài ra, tiêu chí phụ là: đang được quy hoạch chức vụ cao hơn; còn thời gian công tác từ đủ 36 tháng trở lên; có thời gian giữ chức vụ hiện tại và tương đương lâu hơn; có thời gian làm việc trong ngành lâu hơn.

Về trình tự lựa chọn chi cục trưởng, Tổng cục Thuế quy định, đối với chi cục trưởng chi cục thuế khu vực, trên cơ sở danh sách các đồng chí chi cục trưởng tại chỗ đáp ứng đủ 3 tiêu chí lựa chọn chính, tập thể lãnh đạo và cấp ủy cục thuế nhận xét, đánh giá đối với từng công chức về năng lực, phẩm chất, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở vị trí công tác mới.

Trong trường hợp chỉ có 1 nhân sự được đánh giá có đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì sẽ được lựa chọn. Trường hợp có từ 2 nhân sự được đánh giá có đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì tiếp tục rà soát lựa chọn nhân sự theo các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới cho đến khi lựa chọn được phương án nhân sự. Nếu như xem xét tất cả các tiêu chí mà vẫn chưa lựa chọn được phương án nhân sự trội hơn thì lựa chọn nhân sự theo kết quả tín nhiệm.

Đối với trường hợp nhân sự tại chỗ không đáp ứng đủ 3 tiêu chí chính hoặc đáp ứng đủ 3 tiêu chí chính nhưng không được đánh giá là có đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì cục thuế xem xét kết hợp công tác điều động, luân phiên để lựa chọn nhân sự đang giữ chức vụ tương đương tại các phòng, chi cục khác thuộc cục thuế (nhân sự từ nơi khác) để đánh giá lựa chọn. Các nhân sự từ nơi khác cũng phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí chính.

Trường hợp có nhiều khó khăn, phức tạp, chưa lựa chọn được chi cục trưởng chi cục thuế khu vực từ nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ nơi khác của cục thuế thì cục trưởng cục thuế phân công 1 phó cục trưởng tạm thời phụ trách chi cục thuế khu vực.

Tin cùng chuyên mục