Ngành than cần đầu tư 19.000 tỷ đồng/năm

  • 01/09/2016 06:16
  • 0 bình luận
  • Hải Thanh
  • In bài
ANTD.VN - Trong bản điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than vừa được Bộ Công Thương công bố, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 khoảng 269.000 tỷ đồng, bình quân khoảng 17.930 tỷ đồng/năm. 

Trong đó, giai đoạn đến năm 2020, nhu cầu vốn đầu tư khoảng hơn 95.000 tỷ đồng (bình quân hơn 19.000 tỷ đồng/năm); Giai đoạn 2021-2030 nhu cầu vốn đầu tư hơn 172.000 tỷ đồng (bình quân 17.000 tỷ đồng/năm).

Nguồn vốn này được thu xếp từ các nguồn tự có, vốn vay thương mại, vay ưu đãi và huy động qua kênh chứng khoán... So với quy hoạch tại Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 9-1-2012, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho ngành than đến năm 2030 đã điều chỉnh giảm 421.970 tỷ đồng.

Cùng với việc điều chỉnh vốn, sản lượng than thương phẩm trong quy hoạch mới sẽ giảm rất mạnh, cụ thể khoảng 41-44 triệu tấn vào năm 2016; 47-50 triệu tấn vào năm 2020; 51-54 triệu tấn vào năm 2025 và 55-57 triệu tấn vào năm 2030.

Ngoài ra, ngành than cũng phấn đấu đến 2020 giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác bằng phương pháp hầm lò xuống khoảng 20% và dưới 20% sau năm 2020; tỷ lệ tổn thất than khai thác bằng phương pháp lộ thiên xuống khoảng 5% và dưới 5% sau năm 2020...

 Về trữ lượng và tài nguyên than, đại diện Bộ Công Thương cho hay, tính đến nay, tổng trữ lượng và tài nguyên than khoảng 48,88 tỷ tấn gồm 2,26 tỷ tấn trữ lượng và 46,62 tỷ tấn tài nguyên. Trong đó, trữ lượng và tài nguyên than huy động vào quy hoạch khoảng 3,05 tỷ tấn gồm 1,22 tỷ tấn trữ lượng và 1,83 tỷ tấn tài nguyên.

Tin cùng chuyên mục